gallery/без-имени-4

Адрес: Омск, ул. 24 Северная, 124                                                                  Доставка: 903-770

Комната №1, Люкс | = 4000 рублей. 

Комната №2, Стандарт | = 1600 рублей. 

Комната №3, Стандарт | = 1800 рублей. 

Комната №4, Стандарт | = 2200 рублей. 

Комната №5, Люкс | = 2500 рублей. 

Комната №6, Люкс | = 3000 рублей. 

Комната №7, Стандарт | = 2000 рублей.